inserciones Publicitarias

INSERCIONS PUBLICITARIES A PROGRAMES DE FESTES LOCALS

Edició i distribució de programes i cartells per fires i festes Locals. Repartim 15.000 exemplars per tota la Ciutat a Botigues i Particulars, a la pàgina on surt el vostre anunci hi constarà un plànol d’ubicació del vostre Local/Empresa per a una correcta localització per part dels vostres futurs clients.

Mòduls Formato qué precio
1 Mòdul Horitzontal 69 mm x 38 mm 65 EUR
2 Mòduls Horitzontals 141 mm x 38 mm 110 EUR
2 Mòduls Verticals 141 mm x 38 mm 110 EUR
3 Mòduls Verticals 69 mm x 120 mm 155 EUR
4 Mòduls Horitzontals 69 mm x 161 mm 200 EUR
4 Mòduls Verticals 141 mm x 79 mm 200 EUR
5 Mòduls Verticals 69 mm x 202 mm 235 EUR
6 Mòduls Horitzontals 141 mm x 120 mm 270 EUR
8 Mòduls Horitzontals 141 mm x 161 mm 340 EUR
1 Pàgina Vertical 210 mm x 148,5 mm 400 EUR
2 Pàgines Horitzontal 210 mm x 297 mm 650 EUR

Iva no Inclòs.

El preu del mòdul a la portada és el doble que a l’interior i com a màxim es poden demanar 6 mòduls.
Els preus a la contraportada són un 30% més cars que a l’interior

[Top separator = estilo”100" =”ninguna”]
[Alert type = "general"] Si deseas más información contacta con nosotros.
[/alerta]
[Abajo = estilo separador”40" =”ninguna”]